Có 1 kết quả:

jué dìng lùn

1/1

jué dìng lùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

determinism