Có 1 kết quả:

qì yóu jī

1/1

qì yóu jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gasoline engine