Có 1 kết quả:

qì dēng

1/1

qì dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gas lamp