Có 1 kết quả:

qì niǎn

1/1

qì niǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

steamroller