Có 1 kết quả:

qì dí

1/1

qì dí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) steam whistle
(2) ship horn