Có 1 kết quả:

qì tǐng

1/1

qì tǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

motor boat