Có 1 kết quả:

Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tianjin FAW Xiali Motor Company, Ltd., established 1997