Có 1 kết quả:

qì lún fā diàn jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

steam turbine electric generator