Có 1 kết quả:

qì chē chǎng

1/1

qì chē chǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

car factory