Có 1 kết quả:

qì chē jì gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

auto mechanic