Có 1 kết quả:

qì chē zhàn

1/1

qì chē zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bus stop
(2) bus station