Có 1 kết quả:

qì lún jī

1/1

qì lún jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steam turbine