Có 1 kết quả:

qì yùn

1/1

qì yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bus transport