Có 1 kết quả:

qì jiǔ

1/1

qì jiǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sparkling wine