Có 1 kết quả:

qì guō

1/1

qì guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

steamer (for cooking)