Có 1 kết quả:

qì fá

1/1

qì fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

steam valve