Có 1 kết quả:

qìn rén xīn pí

1/1

qìn rén xīn pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to penetrate deeply into the heart (idiom)
(2) to gladden the heart
(3) to refresh the mind