Có 1 kết quả:

Yí yuán xiàn

1/1

Yí yuán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yiyuan county in Zibo 淄博[Zi1 bo2], Shandong