Có 1 kết quả:

wò ěr fū jiǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Wolf prize (for science and arts)