Có 1 kết quả:

Wò dá fēng

1/1

Wò dá fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Vodafone (telephone company)