Có 1 kết quả:

Yuán líng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yuanling county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan