Có 3 kết quả:

háng ㄏㄤˊhàng ㄏㄤˋkàng ㄎㄤˋ
Âm Pinyin: háng ㄏㄤˊ, hàng ㄏㄤˋ, kàng ㄎㄤˋ
Tổng nét: 7
Bộ: shǔi 水 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一丶一ノフ
Thương Hiệt: EYHN (水卜竹弓)
Unicode: U+6C86
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: hàng
Âm Nôm: hàng
Âm Nhật (onyomi): コウ (kō)
Âm Nhật (kunyomi): ひろ.い (hiro.i)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: hong4

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 3

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

háng ㄏㄤˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nước lũ
2. chở qua

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “hãng giới” 沆瀣.
2. Một âm là “hàng”. (Động) Đi qua (bằng đường thủy), độ thủy.

hàng ㄏㄤˋ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “hãng giới” 沆瀣.
2. Một âm là “hàng”. (Động) Đi qua (bằng đường thủy), độ thủy.

Từ điển Thiều Chửu

① Hãng dới 沆瀣 hơi móc (hơi sương móc), chí khí hai người hợp nhau gọi là hãng dới nhất khí 沆瀣一氣.
② Nước mông mênh.
③ Một âm là hàng. Chở qua.

Từ điển Trần Văn Chánh

Chở qua.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nước lũ, nước mênh mông;
② 【沆瀣】 hãng giới [hàngxiè] Sương, sương mù, sương muối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt sông — Một âm là Hãng. Xem Hãng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước lớn mênh mông — Một âm khác là Hàng. Xem Hàng.

Từ điển Trung-Anh

(1) a ferry
(2) fog
(3) flowing

Từ ghép 3

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “hãng giới” 沆瀣.
2. Một âm là “hàng”. (Động) Đi qua (bằng đường thủy), độ thủy.