Có 1 kết quả:

Shěn qiū

1/1

Shěn qiū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shenqiu county in Zhoukou 周口[Zhou1 kou3], Henan