Có 1 kết quả:

Shěn qiū xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shenqiu county in Zhoukou 周口[Zhou1 kou3], Henan