Có 1 kết quả:

chén mò chéng běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

sunk cost (economics)