Có 1 kết quả:

chén jī wù

1/1

chén jī wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sediment