Có 1 kết quả:

méi yǒu guī ju , hé yǐ chéng fāng yuán ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟ ㄏㄜˊ ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄈㄤ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

without rules, how can anything be done (idiom); one must follow some rules