Có 1 kết quả:

méi qín méi gù ㄇㄟˊ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄟˊ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

without relatives or friends