Có 1 kết quả:

méi pǔ

1/1

méi pǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be clueless
(2) to have no plan