Có 1 kết quả:

méi qǐ zi ㄇㄟˊ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) (of a person) useless
(2) pathetic
(3) spineless