Có 1 kết quả:

Chōng shéng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Okinawa prefecture, Japan