Có 1 kết quả:

chōng líng

1/1

chōng líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

childhood (typically used in reference to an emperor)