Có 1 kết quả:

shā dīng yú

1/1

shā dīng yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sardine (loanword)