Có 1 kết quả:

Shā yī bā kè

1/1

Shā yī bā kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Saybagh district (Uighur: Saybagh Rayoni) of Urumqi city 烏魯木齊市|乌鲁木齐市[Wu1 lu3 mu4 qi2 Shi4], Xinjiang