Có 1 kết quả:

shā lì dù àn

1/1

shā lì dù àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thalidomide