Có 1 kết quả:

Shā xiàn

1/1

Shā xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sha county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian