Có 1 kết quả:

Shā mǔ Shā yī hè

1/1

Shā mǔ Shā yī hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sharm el-Sheikh, city in Egypt