Có 1 kết quả:

Shā wān xiàn

1/1

Shā wān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shawan county or Saven nahisi in Tacheng prefecture 塔城地區|塔城地区[Ta3 cheng2 di4 qu1], Xinjiang