Có 1 kết quả:

shā tān xié ㄕㄚ ㄊㄢ ㄒㄧㄝˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) beach shoes
(2) wetsuit booties