Có 1 kết quả:

shā wǎ mǎ

1/1

shā wǎ mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shawarma, Middle Eastern sandwich wrap (loanword)