Có 1 kết quả:

shā wǎ mǎ ㄕㄚ ㄨㄚˇ ㄇㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shawarma, Middle Eastern sandwich wrap (loanword)