Có 1 kết quả:

shā huà

1/1

shā huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sand picture