Có 1 kết quả:

Shā huáng É guó

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsarist Russia