Có 1 kết quả:

shā pí gǒu

1/1

shā pí gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese shar-pei (dog breed)