Có 1 kết quả:

Shā Zǔ kāng ㄕㄚ ㄗㄨˇ ㄎㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sha Zukang (1947-), Chinese diplomat