Có 1 kết quả:

shā sè zhū què ㄕㄚ ㄙㄜˋ ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) pale rosefinch (Carpodacus synoicus)