Có 1 kết quả:

shā chóng

1/1

shā chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sandworm

Một số bài thơ có sử dụng