Có 1 kết quả:

Shā mén jūn

1/1

Shā mén jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

salmonella