Có 1 kết quả:

Shā yǎ

1/1

Shā yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shayar nahiyisi (Shaya county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[A1 ke4 su1 di4 qu1], west Xinjiang