Có 1 kết quả:

Shā yǎ xiàn

1/1

Shā yǎ xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shayar nahiyisi (Shaya county) in Aksu 阿克蘇地區|阿克苏地区[A1 ke4 su1 di4 qu1], west Xinjiang